W dniach 14-15 marca 2015 w klubie bilardowym MAXIMUS w Bydgoszczy odbędzie się pierwszy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów w pool bilard


REGULAMIN ELIMINACJI PZBIL

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W POOL BILARD 2015

 1. Eliminacje odbędą się w klubach wyznaczonych przez PZBil w kategorii juniorzy rocznik 1998 i 1997
  oraz junior młodszy rocznik 1999 i młodsi.
 2. Eliminacje odbędą się w dwóch terminach: odprawy i zapisy zaczynają się o godz. 9.30 I termin:
  • w sobotę 14.03.2015 r. start: godz. 10.00 odmiana „9-bil”, po zakończeniu odmiana „14/1”;
  • w niedzielę 15.03.2015 r. start: godz. 10.00 odmiana „8-bil”, po zakończeniu odmiana „10-bil”.
 3. W eliminacjach nie obowiązuje zasada regionalizacji, zawodnicy mogą wybierać miejsce i terminy eliminacji.
 4. Zawodnicy, którzy nie grali w eliminacjach w I terminie lub grali ale nie zakwalifikowali się do MPJ,
  mogą brać udział w eliminacjach w II terminie w dowolne odmiany w dowolnym miejscu eliminacji.
 5. Eliminacje prowadzą sędziowie wyznaczeni przez PZBil / organizatora regionalnego.
 6. Przyjazd i ubezpieczenie uczestników na koszt własny.
 7. Zapisy do startu w eliminacjach przed rozpoczęciem turnieju u organizatorów.
 8. Opłata startowa wynosi 10 zł od każdej odmiany gry.
 9. Do eliminacji dopuszczeni są zawodnicy zrzeszeni oraz nie zrzeszeni w PZBil – nie jest wymagana licencja PZBil.
 10. Podczas eliminacji obowiązują regulaminy i przepisy gry PZBil.
 11. Strój zawodników: na eliminacjach nie obowiązują sportowe stroje regulaminowe tzw. turniejowe, dopuszczeni do gier będą zawodnicy ubrani w granicach przyjętych norm. Ocena stroju i decyzja o dopuszczeniu jest w gestii sędziego zawodów i jest ostateczna. Niedozwolone są np.: dresy, krótkie spodenki, czapki, itd.
 12. Kwalifikacje do MP juniorów młodszych awans uzyskuje po 2 zawodników w odmiany „8” - „9” - „10” i grę 14/1”.
  Kwalifikacje do MP juniorów awans otrzymuje tylko zwycięzca w odmiany „8” - „9” - „10” i grę 14/1.
 13. PZBil, na wniosek klubu sportowego, zaopiniowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (lub w przypadku jego braku lekarza posiadającego certyfikat PTMS), może dopuścić zawodnika, który nie ukończył 10 lat (kat. młodzik) do starów w MP juniorów młodszych, skutkuje to przeniesieniem zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu do kategorii niższej).
 14. System rozgrywek eliminacyjnych: przy 1- 4 startujących gry każdy z każdym, przy liczbie 5 - 32 startujących systemem 2 x KO + puchar wg tabel PZBil, przy liczbie 33 - 64 zawodników system jw., lub systemem skróconym wg tabel PZBil, przy liczbie większej od 64 zawodników dopuszcza się gry systemem pucharowym.
 15. Pojedynki rozgrywane będą:
  • w grupie junior młodszy - do min. 3 wygranych w „8”,
   do min. 4 wygranych w „9” i „10” i min. 35 pkt. w „14/1”;
  • w grupie junior starszy - do min. 4 wygranych w „8”,
   do min. 5 wygranych w „9” i „10” i min. 40 pkt. w „14/1”;

Comment